ζεστό κακάο

θεωρία και πρακτική των παιχνιδιών ρόλων

Βασικοί όροι θεωρίας ρολοπαιξίας κατά Φορτζ

Με βάση το επίσημο «Προσωρινό Γλωσσάρι» του χώρου συζητήσεων Φορτζ.

κοινωνικό συμβόλαιο
Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας ρόλων, συμπεριλαμβανομένων συναισθηματικών δεσμών, οικονομικών συμφωνιών και προσδοκιών. Η ρολοπαιξία συνολικά υπόκειται στο κοινωνικό συμβόλαιο.

κοινός νοητός χώρος
Το νοητό περιεχόμενο του παιχνιδιού όπως έχει εδραιωθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες μέσα από την ρολοπαιξία. Συνδέεται στενά με την εξερεύνηση.

τεχνικές
Συγκεκριμένες διαδικασίες παιξίματος, οι οποίες, όταν εφαρμόζονται μαζί, αρκούν για να εισαγάγουν νοητούς χαρακτήρες, τοποθεσίες ή γεγονότα στον κοινό νοητό χώρο. Σε διαφορετικά παιχνίδια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές τεχνικές για να εδραιώσουν παρόμοια γεγονότα. Κάθε τεχνική συνίσταται σε ένα σύνολο από εφήμερα, τα οποία εφαρμόζονται ταυτόχρονα:

 • εφήμερα
  Σύντομες, στοιχειώδεις πράξεις και δηλώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οι τεχνικές συνολικά, για μία δεδομένη έκφανση ρολοπαιξίας, απαρτίζουν το σύστημα.

εξερεύνηση
Η νοητική σύλληψη φανταστικών γεγονότων, τα οποία εδραιώνονται μέσα από την αμοιβαία επικοινωνία. Η εξερεύνηση αφορά τα εξής:

 • χαρακτήρας
  Ένα νοητό πρόσωπο ή ον, το οποίο μπορεί να δράσει στην εκάστοτε νοητή κατάσταση. Ο χαρακτήρας περιγράφεται από τριών ειδών προσδιοριστικά:

  • αποτελεσματικότητας: ποσά ή όροι που εφαρμόζονται προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός επίτευξης μιας πράξης του χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι
  • τοποθέτησης: δηλώσεις που αφορούν την ιδιοσυγκρασία, την κοινωνική θέση και το περιβάλλον του χαρακτήρα
  • αποθεμάτων: ποσά που τροφοδοτούν προσδιοριστικά αποτελεσματικότητας ή τοποθέτησης, ή που μειώνονται για να δηλώσουν βλάβες στον χαρακτήρα

  Τα παραπάνω διέπονται ατομικά και συνολικά από το συνάλλαγμα, όπως για παράδειγμα οι «πόντοι χαρακτήρων» σε συγκεκριμένους τίτλους.

 • σύστημα
  Ένα μέσο με το οποίο εδραιώνονται νοητά γεγονότα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:

  • δημιουργία χαρακτήρων
  • διαδικασίες ανταμοιβής: Μεταβολές εντός παιχνιδιού, συνήθως σε χαρακτήρα παίκτη, και ειδικότερα, βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα προσδιοριστικά του.
  • διεκπεραίωση νοητών γεγονότων: Η εδραίωση νοητών γεγονότων στη χρονική διαδοχή του κοινού νοητού χώρου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:
   • ΔΤΠ:
    • δράμα: διεκπεραίωση γεγονότων βασισμένη σε δηλώσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται σε αριθμητικές τιμές ή, ακόμα, που έχουν εδραιωθεί προηγούμενα (για παράδειγμα στο φύλλο χαρακτήρα)
    • τύχη: διεκπεραίωση γεγονότων βασισμένη σε απρόβλεπτα, μη συμπεριφορικά στοιχεία, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν φυσικά αντικείμενα όπως ζάρια, κάρτες και τα όμοια
    • πεπρωμένο: διεκπεραίωση γεγονότων βασισμένη σε συγκρίσεις μεταξύ προσδιοριστικών αποτελεσματικότητας
   • ΣΔΠΑ (σκοπός-δραστηριοποίηση-πραγματοποίηση-αποτέλεσμα): ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνονται τα νοητά γεγονότα από την άποψη (α) της αναγγελίας των γεγονότων στον πραγματικό κόσμο και (β) της νοητής χρονικής σειράς των γεγονότων
   • αφήγηση: ένα είδος εφήμερου, αφορά το τι λέγεται από έναν συμμετέχοντα για να διαμορφώσει ή να προσθέσει στον κοινό νοητό χώρο
 • κόσμος
  Τα στοιχεία ενός νοητού κόσμου, όπως περίοδος, τοποθεσίες, πολιτισμοί, ιστορικά γεγονότα και χαρακτήρες, τα οποία περιγράφονται, συνήθως σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με τους χαρακτήρες των παικτών.
 • κατάσταση
  Δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτήρων και μικρής κλίμακας στοιχείων του κόσμου. Οι καταστάσεις διαιρούνται σε σκηνές. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ χαρακτήρα και κόσμου, και μεταβάλλεται σύμφωνα με το σύστημα.
 • χρώμα
  Νοητές λεπτομέρειες που αφορούν το σύστημα, το χαρακτήρα, τον κόσμο, την κατάσταση ή και συνδυασμό τους, που χρησιμοποιούνται χωρίς να επηρεάζουν την δράση ή την διεκπεραίωση γεγονότων κατά τη νοητή σκηνή.

δημιουργική ατζέντα
Οι αισθητικές προτεραιότητες και κάθε προτίμηση περί δημιουργικής φαντασίας σχετικά με την ρολοπαιξία. Υπάρχουν τρεις παραδεκτές διαφορετικές ατζέντες: η παιχνιδιστική, η αφηγητιστική και η προσομοιωτιστική, οι οποίες βραχυγραφούνται συνήθως ως ΠΑΠ:

 • παιχνιδισμός
  Χαρακτηρίζεται από την ενθάρρυνση της ατομικής στρατηγικής και του θάρρους μεταξύ των συμμετεχόντων μπροστά στον κίνδυνο.
 • αφηγητισμός
  Χαρακτηρίζεται από την έμφαση στη δημιουργία μέσα από τη ρολοπαιξία μιας ιστορίας αναγνωρίσιμου θέματος. Για τον ρολοπαίκτη, βασίζεται σε ένα πρόταγμα, δηλαδή σε μία ιδεολογική προδιάθεση του χαρακτήρα απέναντι στον κόσμο, η οποία, σύμφωνα με τις επιλογές του χαρακτήρα κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού, μετουσιώνεται σε θέμα, σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική στάση.
 • προσομοιωτισμός
  Χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση στα νοητά γεγονότα του παιχνιδιού και ιδιαίτερα στα εσωτερικά αίτια του παιχνιδιού και τα προεδραιωμένα θεματικά στοιχεία.

Η δημιουργική ατζέντα εκφράζεται μέσα από την χρήση όλων των στοιχείων της εξερεύνησης, αλλά κυριότερα του συστήματος.

σύστημα ανταμοιβής
(α) Η ατομική και κοινωνική ικανοποίηση που πηγάζει από την ρολοπαιξία, στοιχείο της δημιουργικής ατζέντας (β) σύνολο διαδικασιών ανταμοιβής. Συνήθως ο όρος αναφέρεται στην εκπλήρωση της (α) από τις (β).

συνοχή
Ο βαθμός στον οποίο μία δημιουργική ατζέντα ή ένας συνδυασμός από δημιουργικές ατζέντες υιοθετείται και ισχυροποιείται από τα μέλη μιας ομάδας ρόλων. Η συνοχή μπορεί ακόμη να αναφέρεται στο σχεδιασμό παιχνιδιών, όμως μόνο έμμεσα, εφόσον εξυπηρετεί ή όχι μια τέτοια κοινή ατζέντα.

Για τη σχετική θεώρηση των περισσότερων από τις παραπάνω έννοιες δες το σχετικό σχεδιάγραμμα Βεν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: