ζεστό κακάο

θεωρία και πρακτική των παιχνιδιών ρόλων

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ ΩΒασικοί όροι θεωρίας ρολοπαιξίας κατά Φορτζ

Το γλωσσάριο αυτό αποτελεί από όσο ξέρουμε την πρώτη συστηματική προσπάθεια απόδοσης βασικών γενικών όρων των παιχνιδιών ρόλων στην ελληνική γλώσσα, χωρίς αυτοί να συνδέονται με εκδοθέντα εμπορικό τίτλο. Ελπίζουμε, και αφού καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της απαραίτητης ορολογίας, να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την προσπάθειά μας σε ορολογία συγκεκριμένων τίτλων, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έχουμε ήδη εκφράσει τον προβληματισμό μας για τη μη χρήση ελληνικών στην ενασχόλησή μας και το σε ποιον βαθμό αυτή δυσχεραίνει σημαντικά την επικοινωνία μας όχι μόνον με τρίτους αλλά και μεταξύ μας. Κατά συνέπεια, δεν θεωρούμε τη χρήση της ελληνικής πολυτέλεια παρά απόλυτη ανάγκη.

Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης χρειάστηκε να αναζητήσουμε, να διαβάσουμε και να συζητήσουμε επί μακρόν προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή ορολογία επί τη βάσει της οποίας μπορούμε να στηρίξουμε τις αναζητήσεις μας. Η έρευνά μας για την υιοθέτηση όρων και ορισμών στηρίχτηκε σε συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα κριτήρια, προκειμένου οι όροι και οι ορισμοί να γίνονται αντιληπτοί τόσο από βετεράνους ρολοπαίκτες όσο και από νεοεισερχόμενους στον χώρο ή και μη σχετιζόμενους με αυτόν.

Είναι προφανές ότι ούτε η ορθότητα των όρων είναι θέσφατο, ούτε καλύφθηκε το σύνολο της ορολογίας που χρησιμοποιείται στα παιχνίδια ρόλων. Η ποιότητα της εργασίας καταδεικνύεται από την προσήλωση στα κριτήρια και στη συστηματική μέθοδο που χρησιμοποιείται, κι όχι από τους συμμετέχοντες και τα χρόνια ενασχόλησής τους με τον χώρο.

Εάν λοιπόν διαφωνείτε με κάποιον από τους όρους ή τους ορισμούς ή εάν επιθυμείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας για ορολογία που δεν υιοθετήθηκε, μη διστάσετε να σχολιάσετε στην αντίστοιχη σελίδα.

Ωστόσο σας ζητούμε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε κι εμείς. Με δεδομένη την ανάγκη για ελληνική ορολογία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε επί απόψεων που θέτουν αυτήν την ανάγκη εν αμφιβόλω, ούτε επί επιπόλαιων επιγραμματικών θέσεων για όρους ή ορισμούς. Η θέση σας πρέπει να είναι σαφής, μεστή, αναλυτική και ολοκληρωμένη. Πρέπει να παρέχονται ορισμοί από λεξικά ξενόγλωσσα κι ελληνικά και να προσδιορίζεται η σχέση της πρότασής σας με όλα τα προσδιορισμένα κριτήρια. Η παρουσίαση αυτή δε, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη και τμήμα προς τμήμα απάντηση από τους συνομιλητές σας.

Προφανώς, μέχρι την υιοθέτηση ή τελική απόρριψη προτάσεων περί μετατροπής υπαρχόντων όρων, στις καταχωρίσεις υιοθετούμε τη χρήση των όρων αποκλειστικά και μόνον όπως αποτυπώνονται ήδη στο γλωσσάριο.

Κριτήρια προς υιοθέτηση όρων

α) Ο νέος όρος πρέπει να είναι ελληνικός, κατά το δυνατόν αντιληπτός και από μη γνώστη παιχνιδιών ρόλων και να ακολουθεί κανόνες ελληνικής γραμματικής. Η απλή μεταγραφή λέξεων στο ελληνικό αλφάβητο δεν πληροί την παρούσα προϋπόθεση.

β) Ο προτεινόμενος όρος δύναται i) να προέρχεται από αντίστοιχο ξενόγλωσσο, ii) να συνδέεται εννοιολογικά με ήδη υιοθετημένους στο παρόν γλωσσάριο ελληνικούς, ή iii) να προέρχεται από συναφή ελληνική ορολογία και να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και φυσιολογικά στη δραστηριότητα της ρολοπαιξίας.

γ) Η δημιουργία νέων όρων ή η χρήση όρων με νέο περιεχόμενο (νεολογία) επιτρέπεται αν υπάρχοντες όροι δεν καλύπτουν τον ορισμό, πάντα υπό την προϋπόθεση τήρησης του κριτηρίου α).

δ) Σε αντιδιαστολή προς το κριτήριο γ), απλή άγνοια συγκεκριμένου όρου λόγω της μη συχνής ή εξειδικευμένης χρήσης του στην ελληνική δεν αποτελεί λόγο νεολογίας.

ε) Ο ελληνικός όρος πρέπει να ανταποκρίνεται στην ουσία του ξενόγλωσσου κατά τρόπο που γνώστης της ελληνικής να αντιλαμβάνεται τη σύνδεση μεταξύ των όρων στα πλαίσια των παιχνιδιών ρόλων ακόμη κι αν αυτοί δεν αποτελούν ακριβή μετάφραση ο ένας του άλλου.

στ) Η κατά λέξη μετάφραση συνιστά μεν κριτήριο, όχι όμως αμάχητο, και ιδίως εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται σε ανάγκες της ελληνικής κατά παράβαση του κριτήριου α) ή ουσίας κατά παράβαση του κριτηρίου ε).

ζ) Η χρήση όρου ήδη στην ελληνική ήδη συνιστά μεν κριτήριο όχι όμως αμάχητο, και ιδίως σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδέστερων κριτηρίων όπως του α) και του ε).

η) Προκρίνεται η συστηματική θεώρηση των όρων και όχι η αυτόνομη θεώρηση όρων που μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις ιδεολογικής υφής, δηλαδή προκατάληψη υπέρ ή εναντίον συγκεκριμένου τίτλου, τρόπου ρολοπαιξίας κλπ.

θ) ‘Ορος που χρησιμοποιείται ήδη από υπάρχοντα τίτλο αποκλείεται εκ των προτέρων από υιοθέτηση ως γενική ορολογία, εκτός κι αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός ενέχει σε άλλες γλώσσες και ιδίως στη γλώσσα-πηγή θέση όρου γενικά χρησιμοποιούμενου.

ι) Τα παρόντα κριτήρια χρησιμοποιούνται αθροιστικά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η χρήση άλλων κριτηρίων επιτρέπεται, εφόσον αυτά καθορίζονται σαφώς εκ των προτέρων κι επιτρέπουν την επιλογή όρου ουδέτερα και χωρίς προκαταλήψεις υπέρ ή εναντίον συγκεκριμένου τίτλου, τρόπου ρολοπαιξίας κλπ.

Advertisements
 
Αρέσει σε %d bloggers: